Zapoznajcie się z naszym nietypowym komiksem traktującym o bardzo ważnym temacie!

Współpracująca z nami Karina Kreja stworzyła bardzo wymowny komiks przedstawiający historię rodziny, której ani ojciec, ani matka ... nie napisali testamentu. Chcemy, aby jak najwięcej osób zapoznało się z jego treścią i wyciągnęło wnioski z tej smutnej, acz prawdziwej historii.