Przedstawiamy pięć osób, które publicznie zadeklarowały, że napisały testament. Taka deklaracja nie przychodzi łatwo, dlatego tym bardziej cieszymy się, że takie osoby są wśród nas. Mamy nadzieję, że w miarę upływu czasu, takich osób będzie 50,500, a nawet 5000...


Miło nam poinformować, że do grona naszych Partnerów dołączyła Fundacja NAGLE SAMI. Organizacja ta od ponad 7 lat wspiera osoby, które straciły swoich bliskich. Pomoc przeznaczona jest zarówno dla osób dorosłych (konsultacje, spotkania wsparciowe, psychoterapia, grupy wsparcia), jak i dla dzieci (konsultacje dla rodziców/opiekunów, spotkania wsparciowe, grupy wsparcia). 


W lutym odwiedziliśmy pięć polskich miast, a w każdym z nich opowiadaliśmy o testamentach. W trakcie prowadzonych przez nas wykładów spotkaliśmy się z ponad 300 seniorami - słuchaczami uniwersytetów trzeciego wieku. To niezwykła przyjemność mówić do publiczności tak otwartej na nowe informacje i chętnej do pogłębiania swojej wiedzy!


Strona 1 z 4